Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Inici  >   Notícies  >   Crida a la participació en el subgrup INSPIRE MIG sobre serveis de descàrrega de dades d'observacions

Crida a la participació en el subgrup INSPIRE MIG sobre serveis de descàrrega de dades d'observacions

27/10/2014

Ja és oberta la crida a la participació en el subgrup temporal INSPIRE MIG sobre serveis de descàrrega de dades d'observacions.

Els principals objectius del subgrup sobre serveis de descàrrega de dades d'observacions són assumir els resultats de l'estudi ARE3NA sobre un servei de descàrrega INSPIRE basat en Serveis d'Observacions de Sensors (SOS) (incloent-hi una implementació de codi obert d'un servei de descàrrega basat en SOS) i proposar al MIG les actualitzacions apropiades de les Guies Tècniques INSPIRE existents. Sempre que sigui procedent, el subgrup haurà també de crear i provar prototips de sistemes d'informació (per exemple clients SOS) per a demostrar el valor afegit de les actualitzacions proposades al MIG. Els principals resultats del subgrup seran:

  • Guies Tècniques actualitzades per a serveis de descàrrega INSPIRE, incloent-hi seccions sobre els serveis de descàrrega d'observacions
  • Guies Tècniques actualitzades per a observacions i mesures (D2.9) (si cal)
  • Exemples d'aplicacions que serveixen/consumeixen dades d'observacions a través d'INSPIRE/SOS

Els experts que vulguin donar suport al treball d'aquest subgrup han de respondre a la recentment publicada crida a la participació i/o posar-se en contacte amb els seus representants nacionals MIG-T.

Visualitzeu l'article...


Web C4 2.1 © 2016 Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya