Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Inici  >   Notícies  >   Crida a la participació en el subgrup INSPIRE MIG sobre registres i Registres

Crida a la participació en el subgrup INSPIRE MIG sobre registres i Registres

27/10/2014

Ja està oberta la crida a la participació en el subgrup temporal INSPIRE MIG sobre registres i Registres (abordant MIWP-6 del programa de treballs de manteniment i implementació).

El subgrup realitzarà les següents tasques:

 • Proveir requisits i establir prioritats per al desenvolupament del Registre INSPIRE i del programari Re3gistry subjacent
 • Provar noves versions del servei de Registre central INSPIRE i del programari subjacent i proveir retroalimentació
 • Desenvolupar Guies Tècniques i Millors Pràctiques tant per a registres com per a Registres, incloent-hi federacions de Registre de connexió del Registre central INSPIRE i els Registres nacionals. Aquestes Guies Tècniques han d'abordar, al menys, les següents qüestions:
  • Arquitectura per a una federació de Registre
  • Procediments operacionals per a l'intercanvi d'informació entre la central i els Registres nacionals
  • Formats d'intercanvi
  • APIs
  • Metadades per a registres i Registres
 • Participar en un banc de proves per a la connexió dels Registres nacionals al Registre central INSPIRE
 • Participar en les discussions tècniques sobre qüestions d'implementació
 • Definir procediments i regles per a la toma de decisions per a un organisme de control per al Registre INSPIRE (amb la possibilitat de formar un subgrup separat si és necessari)

Els principals resultats del subgrup seran:

 • Un full de ruta per al desenvolupament del Registre INSPIRE
 • Versions actualitzades del Registre central INSPIRE
 • Guies Tècniques sobre com configurar registres i Registres per a INSPIRE (incloent-hi la connexió amb el Registre central INSPIRE), que abastin temes tals com el control de versions, http URIs (interactuant amb els grups de treball sobre aquest tema en el MIF -Maintenance and Implementation Framework-),...
 • Un banc de proves per a la connexió dels Registres nacionals al Registre central INSPIRE incloent-hi casos de prova de Registres nacionals INSPIRE desplegats en diferents organitzacions participants

Els experts que vulguin donar suport al treball d'aquest subgrup han de respondre a la recentment publicada crida a la participació i/o posar-se en contacte amb els seus representants nacionals MIG-T.

Visualitzeu l'article...


Web C4 2.1 © 2016 Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya