Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Inici  >   CT4:GG

CT4:GG

Naturalesa i funcions




El Pla Cartogràfic de Catalunya conté, a 2015, fins a 11 conjunts d’informació geològica i geofísica. L’especificitat tècnica dels treballs que s’han de desenvolupar en l’àmbit de la geologia i la geofísica, així com de les disciplines relacionades (ciències del sòl i edafologia, sismologia, enginyeria geològica i geotècnia), fan altament recomanable la constitució d’una Comissió que doni suport tècnic en aquests àmbits. En aquest sentit la C4, en la seva sessió nº 20 celebrada en data 14 d’abril de 2015, va aprovar la creació de la Comissió Tècnica de Geologia i Geofísica (CT4:GG).


Web C4 2.1 © 2016 Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya