Accessibilitat

Aquest web es construeix seguint les recomanacions del Consorci World Wide Web - W3C, per tal de facilitar l'accés de qualsevol persona, independentment de les seves limitacions, a la informació.